Privacy​verklaring


Stichting Assen Bloeit verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden. 

Toepasselijkheid 
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van: 
• persoonsgegevens van bij Assen Bloeit betrokken personen 
en
• data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website. 

Verwerking van uw gegevens 
Assen Bloeit houdt een administratie bij, waarin persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres) van relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen die zich inzetten bij Assen Bloeit,  een ruimte huren, een workshop hebben gedaan, zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief of een gift geven of leningverstrekker zijn.  

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website, e-mail of brief wanneer u zich aanmeldt. 

Wij vragen u om daar expliciet toestemming voor te verlenen. 

Persoonsgegevens en financiële data worden verzameld om uitvoering te geven aan het werk van onze stichting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. 

Assen Bloeit beschikt over de ANBI-status. 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen 
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd, deze laten wijzigen of onder bepaalde omstandigheden verwijderen. U kunt uw wijzigingen doorgeven via info@assenbloeit.nl 

Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Assen Bloeit is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan Assen Bloeit, Sleutelbloemstraat 1, 9404 GE  Assen 

E-mail 
Wanneer u als abonnee van onze nieuwsbrieven uw e-mailadres aan Assen Bloeit hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van onze activiteiten. 

Assen Bloeit kan bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik maken van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of de links in onze e-mail aanklikt worden. Op deze wijze kan Assen Bloeit haar informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses. Ons registratiesysteem kan het ook mogelijk maken om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen. 

Afmelden e-mail nieuwsbrieven 
Wilt u geen nieuwsbrief van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment via afmelden door te mailen naar info@assenbloeit.nl. 

Bezoek aan onze website 
Assen Bloeit gebruikt op haar website alleen functionele cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld. 

Beveiliging 
Assen Bloeit heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers en vrijwilligers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. 

Vragen over privacybeleid 
Assen Bloeit houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. 

Contactgegevens 
Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn: 
Assen Bloeit
t.a.v. Bart Kragt
Sleutelbloemstraat 1
9404 GE  Assen
info@assenbloeit.nl    

Privacy beleid Assen Bloeit versie: 9-05-2022